PM Forbondeloppet 11 juli 2019

 

PM ForbondeLoppet 11 juli 2019

Varmt välkommen till Fjällturen 2019!
Vi är nu inne på 7 e året och antalet deltagare kommer att bli många, vilket vi är glada för. Tack alla ni som kommer!

Nedan kommer en rad viktiga saker som vi ber er läsa innan ni kommer upp till oss v. 28.

  • Startplats är Vauldalen, Riksgränsen
  • Målgång är i Ramundberget.

Anmälan och efteranmälan
Anmälan är öppen till ordinarie pris på www.fjallturen.se fram till 3 juli klockan 00.00, sedan höjs avgiften med 200 kronor.

Efteranmälan
Ni efteranmäler er via nätet Efteranmälan>>>
Vi kan inte ta emot någon betalning med kort i Norge samt vi har inte någon kontanthantering, därav sker efteranmälan via nätet.

Licens
Behövs ej i landsvägsloppet.


Utlämning av nummerlappar
Onsdag 10 juli Ramundberget 18.00-20.00 Kansli har öppet i Ramundberget, där du kan hämta din nummerlapp till landsvägsloppet.
Torsdag 11 juli Vauldalen 07.30-09.30 Kansli har öppet för uthämtning av resterande nummerlappar på start i Vauldalen.

Startnummer behövs för att få ut ditt startkuvertet.
Startlistor finns på www.fjallturen.se from onsdag 10 juli samt uppsatta på kansliet i Ramundberget.
När du hämtat ditt startkuvert, testa ditt chip i läsaren i kansliet, eller på start i Vauldalen.

Nummerlappar
Du skall bära rygg nummerlapp på ryggen och cykel nummerlapp på  cykelstyret. Buntband och säkerhetsnålar hittar du i startkuvertet.
Ditt tidtagningschip sätter du fast på höger sida på din hjälm.


Hitta till startplats och nummerlappsutlämning
För att hitta till målet i Ramundberget se kartbild
För att hitta til Vauldalen/riksgränsen  se kartbild


Starttider Vauldalen 11 juli
kl. 10.00 –  11.00 startar 149 km banan, löpande start, dvs vid många deltagande skickas grupper om 75 st iväg samtidigt, sedan väntan 5 minuter och ny startgrupp.
Tiden startar när du passerar chipläsaren.
11.00 – startar 55 km banan och stålcykelracet sin resa mot målet.


Startfållor Vauldalen
Fållor öppnar 15 minuter före första start, dvs 09.45.
Först i kön fyller upp första startgrupp osv.  Fållor fylls på med max 75 personer.
Gruppera er i tid, så kommer detta att lösa sig på plats.


Startbil
Vi har två startbilar. En för långa loppet  och en för korta loppet. Båda är utrustade med blixtljus och skall varna framförvarande trafik.
Ingen kör om startbilen, det innebär diskning.
Efterpatrullsbil går efter sista cyklist.
Om startbilen kommer ikapp korta banans deltagare med långa banans deltagare kommer startbilen på ett säkert sätt köra om och lotsa alla in i mål.


Langning och teknisk assistans under ForbondeLoppet
Egen langning av mat och dryck mm får endast ske vid utmärkta depåer.
Vid start i Vauldalen
Orvos
Vauldealen vid starten
Högsta Hållan i Sverige.
Parkering skall ske av servicefordon på ett trafiksäkert sätt.
Skräp vid langning vid depåer plockas upp av ledare.

Följebil och langning från bil är ej tillåtet!


Lättare Cykelmek
På plats i Ramundberget och i Funäsdalen finns Topsport och Funäsdalen HHF.
De säljer tillbehör som slang och kedjelås m.m. och kan hjälpa till med lättare service innan ditt lopp.
Topsport
Funasdalenshhf


Banmarkering
Banan är markerad med jämna intervaller med Fjällturen skölden eller skylt skylt.
Vid korsningar kommer pilskylt sättas upp ca 100 meter innan sväng/avfart, läs skylt.
Det är cyklistens ansvar att ta reda på rätt information så att de cyklar rätt!

Visa hänsyn, cykla säkert och se er för.


Funktionärer
Vid väginfart, vänstersvängar och trafikerade korsningar kommer funktionärer visa er rätt väg.
Men det är cyklistens ansvar att ta reda på rätt information så att de cyklar rätt!


Vätskedepåer 11 juli 
Efter 49 km Orvos –  Sportdryck och vatten
Efter 94 km start Vauldalen – Sportdryck, vatten, bananer och Pringles
Efter 117 km (korta banan 25,6 km) Högsta Hållan Sverige/Tänndalen. Sportdryck, vatten, pringels,bananer
Målet Ramundberget – Sportdryck, vatten, och bananer.


Tävlingsregler och förhållningssätt
Svenska vägtrafikförordningen och Cykelförbundets regler SCF gäller.
Svenska och norska trafikregler tillämpas under tävlingen.
Allt deltagande sker på egen risk.
All nedskräpning i naturen är förbjuden.
Anmälda cyklister redovisas på Internet med namn och klubb/ort.


Reptid Vauldalen för långa banan.
Vi inför reptid för långa banan med 5 timmar. Dvs startar du i sista led 11.00 kommer det vara maxtid till Vauladen 15.00.
Detta för att Fjällturen ska kunna säkerställa vårt trafiktillstånd, funktionärsmedverkan och målgång.
reptiden är väl tilltagen så det kommer nog att fungera.
Vid brytning kommer cyklist att tas om hand inkl cykel, för transport till Ramundberget.


Renhållning
Fjällturen lägger på ett tidstillägg på 15 minuter om en deltagare blir påkommen med att kasta skräp i naturen.
Skräp vid langning vid depåer plockas upp av ledare.
Allt skräp slängs i depåer, eller i målet, eller om lagledare/anhörig tar med sig detta.


Trafikhänsyn
Alla som cyklar något av Fjällturens lopp, skall visa hänsyn i trafiken.
Svenska och Norska trafik gäller.


Hitta till startplats och nummerlappsutlämning
För att hitta till målet i Ramundberget se kartbild
För att hitta til Vauldalen/riksgränsen  se kartbild


Parkering
I Vauldalen finns parkeringar, väl skyltade.
I Ramundberget finns parkeringar, väl skyltade.
För att undvika trafikbesvär, parkera inte på vägen. Följ anvisningar på plats.


Klädtransport från start till mål
Vill du få dina överdragskläder transporterade till Ramundberget från starten i Funäsdalen, så frågar du efter klädpåse i kansliet när du hämtar din nummerlapp.
Fäst nummeretiketten  som finns i ditt startkuvert på påsen och lägg påsen i släpvagnen senast 10.45,  som står vid start så kommer påsen transporteras till målet.
Ombytet i påsar kommer placeras på gräsyta vid klockstapeln inne i Ramundberget.
Se till att påse/väska är väl försluten vid regn.


Busstransport till start
För att tänka på miljön och transportlogistiken önskar vi att så många som möjligt åker med bussen som går från Ramundberget på morgonen till starten i Vauldalen.
Bussbiljett bokar ni här >>>
Bussen avgår från Ramundberget klockan 07.30.
OBS måste förbokas!

Ni som kör egna bilar till start måste själva ordna återtransport till starten i Vauldalen.


Vid olycka, bryta lopp eller sjukvård
Om du bryter så måste du SMS:a startnr och anledning till tävlingsledare på 070-1090670.
Vid olycka hjälps vi åt att larma tävlingsledare! Tävlingsledarens nummer står även på din nummerlapp.
Vi har tävlingsläkare samt ambulans i beredskap.
Dessutom finns lättare sjukvårdsmaterial  som plåster och lindor vid vätskestationerna vid våra depåer, start Vauldalen, Orvos, start, Hållan samt i målet.


Efterloppsmat
Efter loppet fyller du depåerna med buffé, som kan köpas i Ramundberget.
Årets buffé är varm lagad i restaurang grytan.
Alla är välkomna att äta tillsammans, cyklist som anhörig. Är du allergisk, prata med kökspersonalen för alternativ, 0684-668800


Omklädning
Vid målet i Ramundberget finns dusch, toaletter och omklädning, se områdeskarta.

 

Priser
Alla som deltar får vår fina medalj och vid nummerlappsutdelningen gåva från våra partners och oss på Fjällturen.
Snabbaste tre i varje grupp får ett varupris.
T-shirt utgår pga av kraftigt försenade transporter från Asien, så vi ersätter detta med en annan gåva  vid målgång.


Resultat
Neptron tidtagning online.
Alla resultat sätts upp löpande i målet av Neptron.
Alla resultat laddas upp på www.fjallturen.se så snart motionsloppet är slut och Cykelförbundet har signerat målprotokollet.


Försäkring
Det försäkringsskydd som ingår i årslicens,  via Svenska Cykelförbundet, är begränsad.
Vi rekommenderar våra deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.
Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad.
Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.


Funktionärer
Vi är ca 50 funktionärer som tar hand om dig före, under och efter ForbondeLoppet 2019.
Du känner igen oss på de gula funktionärsvästarna, vissa med funktioner som LÄKARE, TÄVLINGSLEDARE, BANCHEF, MÅLCHEF.


Återbetalning och inställt arrangemang
Anmälningsavgiften återbetalas inte vid sjukdom eller andra personliga skäl. Vi rekommenderar Folksams försäkring Startklar.  Om Fjällturen p g a extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla 50% av anmälningsavgiften.


Namnbyte
Anmäld cyklist som vill överlåta sin plats till annan cyklist kan göra på plats vid nummerlappsuthämtningen eller på plats till Fjällturens kansli. Bägge cyklisternas personnummer måste anges vid namnbyte. Avgift 100 kr.


Sportchef,Tävlingsledare    Magnus Rydhult     magnus@fjallturen.se   070-1090670
Kommissarie        Peppe Högberg                 070-5330266
Tävlingsjury         3 personer kommer innan tävling.
Målchef:                 Henrik Granström
Startchef                Lars Sundmark
Arenachef             
Sandra Landén              070-6791767
Nedan översikt startområdet i Vauldalen 11 juli.

Mvh tävlingsledningen.

 

I brett samarbete med