Försäkringar

Inga kommentarer till Försäkringar

Frontbild

Allt deltagande i Fjällturens arrangemang sker på egen risk. Fjällturen AB ansvarar ej för förlust eller skada på tillhörigheter och egendom.

Vid olycksfall gäller följande:
Anmäl alltid skada till Folksam på telefonnummer 0771-960 960.
– Om du tecknat Startklar-försäkring via Folksam träder den in i första hand (läs mer om Startklar längre ner).
– Om du är medlem i idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet träder idrottsföreningens försäkring in i andra hand.

Vid förlust eller skada på egendom gäller följande:
– Fjällturen täcker inte förlust eller skada på egendom.
– Förlust eller skada anmäls till ditt försäkringsbolag och din hemförsäkring. Avseende cyklar med högt värde rekommenderar vi att du tecknar en allriskförsäkring eller separat cykelförsäkring.

Startklar och Startklar Plus
Startklar är den avbeställnings- och olycksfallsförsäkring du kan teckna när du anmäler dig till något av Fjällturens olika lopp. Med Startklar får du hela deltagaravgiften tillbaka om du blir skadad eller sjuk och inte kan starta i loppet.

Startklar kostar endast 140 kronor för ett helt år och gäller för alla svenska motionslopp. (Priset kommer att höjas till 155 kr från och med den 1 januari 2015

Startklar gäller ett år från det datum den tecknas och i normalfallet tecknas den i samband med anmälan.

Har man tecknat Startklar och blir sjuk eller skadad och inte kan ställa upp i sitt lopp, ringer man 0771-960 960 och får prata med en skadehandläggare på Folksam som tar emot en registrering, berättar hur de vill få in ett läkarintyg och sedan hur pengarna återbetalas.

Tänka på att du, oavsett när du tecknar försäkringen, inte ska ha en känd skada eller sjukdom som redan vid köptillfället omöjliggör start.

Även utländska deltagare kan teckna Startklar.

Nu finns också Startklar Plus. I grunden samma försäkring, men med tillägget att man är olycksfallsförsäkrad även under all träning i Sverige inför loppet. Något som många motionärer efterfrågat och speciellt de som inte är med i någon förening och via den har en idrottsförsäkring. Kostnaden för Startklar Plus är 275 kronor för ett år. (Läs mer om Startklar och Startklar Plus på www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar